Compassen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med ADHD och deras anhöriga.

Göteborg: Öppethus föreläsningar på Familjestödsenheten!

Publicerat: 20100920

Hösten 2010

Familjestödsenheten inbjuder föräldrar och andra intresserade till öppna föreläsningar.

 Adress: Kruthusgatan 17 plan 6
 411 04 Göteborg (nya posthuset)


 Onsdagen den 29 september 2010
 kl 19.00-21.00

Barn och ungdomar med ADHD utan hyperaktivitet
Malene Larssen, förälder, lärare och författare

 
Onsdag den 6 oktober 2010
kl 19.00-21.00

Unga män med ADHD berättar om sin uppväxt och vuxenliv.


 
Onsdagen den 13 oktober 2010
kl 19.00-21.00

Hur mår föräldrar?
Helena Fagerberg – Moss psykolog, berättar om sina erfarenheter av möten med föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. 

 


 
Onsdagen den 20 oktober 2010
 kl 19.00-21.00

Kom med på besök till Minnesverksta´n  en berättelse för stora och små om minnets funktion i inlärningsprocessen.

Psykolog Ulla Holmqvist


 Obs!! Ingen föranmälan eller kostnad!
Välkomna!


Familjestödsenhetens -
i Göteborgs kommun syfte är att sprida kunskap om inlärningssvårigheter genom föräldrautbildningar, telefonrådgivning, stödgrupper, stödsamtal, öppet hus och föreläsningar. Vi vänder oss till familjer med barn/ungdomar som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet ex ADHD/ADD, eller har svårigheter med inlärning eller beteende och som inte får stöd av LSS.
Diagnos är inget krav.

Välkommen att kontakta oss på Familjestödsenheten, för mer information tala med Annika Bengtner pedagog eller socionom Anette Jonsson. Begränsad telefonrådgivning.
 T. 031-15 49 50,  e-post:
familjestodsenheten@agrenska.se / hemsida www.agrenska.se Tidigare nyheter
2021
Lidköping: Compassen kartlägger situationen för barn i Skaraborg som lever med psykisk ohälsa2021-05-27
Lidköping: Säg nej till avgift2021-02-06
Lidköping: 2021-01-18
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


välj avdelning
Compassen på Facebook
Powered by ADHD
Powered by ADHD

Dagen i historia
Idag - Lördagen den 18 September 2021
Orvar

1851 - New York Times, en av världens mest ansedda dagstidningar, startar.
Visste du att
Om man injicerar blod från en sovande kanin i en vaken kanin somnar denna omedelbart.