Compassen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med ADHD och deras anhöriga.

Publicerat: 20210118


 Välkommen på digitalt informationstillfälle om brukarinflytande!


Söndagen den 7 februari bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPHiG) in till ett informationstillfälle om erfarenheter av inflytandearbete, hur man kan jobba med att stärka inflytandet samt en djupdykning i en av metoderna:

Vad är brukarinflytande och varför är det så viktigt?

Hur kan vi jobba tillsammans för att skapa goda förutsättningar för delaktighet och inflytande inom området psykisk hälsa?

Djupdykning i metoden Brukarstyrda Brukarrevisioner: en metod för att undersöka vad brukare, patienter och medborgare tycker om den vård eller insats som de får. Hur går en sådan undersökning till och hur kan den bidra till bättre vård- och stödverksamheter?

Målgrupp: Föreningsföreträdare och föreningsmedlemmar
Tid: Söndagen den 7 februari, kl. 13.00-15.00
Plats: Digitalt. Länk skickas ut innan informationstillfället.
Anmälan: senast 25 januari till sara@nsphig.se

Tillfället är kostnadsfritt!Tidigare nyheter
2021
Säg nej till avgift2021-02-06
2021-01-18
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


välj avdelning
Compassen på Facebook
Visste du att
Compassen startade i Lidköping år 2000
Dagen i historia
Idag - Söndagen den 18 April 2021
Valdemar Volmar

1946 - Nationernas förbund upplöses.