Compassen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med ADHD och deras anhöriga.

Välkommen till Compassen Lidköping


Vanliga diagnoser i vår förening är ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom. Vi vänder oss till barn, ungdomar, vuxna och anhöriga.

Compassen i Lidköping har funnits sedan år 2000 och har över 100 medlemsfamiljer. Vi anordnar aktiviteter för stora och små och vi informerar alla medlemmar om kommande aktiviteter i våra nyhetsbrev!

Om du vill kontakta Compassen klickar du på kontakta oss i menyn.

Publicerat: 20210118


 Välkommen på digitalt informationstillfälle om brukarinflytande!


Söndagen den 7 februari bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPHiG) in till ett informationstillfälle om erfarenheter av inflytandearbete, hur man kan jobba med att stärka inflytandet samt en djupdykning i en av metoderna:

Vad är brukarinflytande och varför är det så viktigt?

Hur kan vi jobba tillsammans för att skapa goda förutsättningar för delaktighet och inflytande inom området psykisk hälsa?

Djupdykning i metoden Brukarstyrda Brukarrevisioner: en metod för att undersöka vad brukare, patienter och medborgare tycker om den vård eller insats som de får. Hur går en sådan undersökning till och hur kan den bidra till bättre vård- och stödverksamheter?

Målgrupp: Föreningsföreträdare och föreningsmedlemmar
Tid: Söndagen den 7 februari, kl. 13.00-15.00
Plats: Digitalt. Länk skickas ut innan informationstillfället.
Anmälan: senast 25 januari till sara@nsphig.se

Tillfället är kostnadsfritt!

Compassens yttrande angående avgifter för boendstöd

Publicerat: 20201215

Läs Compassens yttrande i sin helhet genom att klicka på länken nedan. 

• Att ge boendestöd utan avgift för den som är funktionsnedsatt strider inte mot likställighetsprincipen.
 
• Beskrivning från en kommun som har kommit fram till att avgiften strider mot 8 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen om att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska medföra kostnadsansvar för personer i missbruk som tar emot boendestöd.
 
• Beskrivning av en kommun som har valt att gå tillbaka till ett avgiftsfritt boendestöd då personer väljer bort boendestöd som en följd av avgiften.
 
• Nationell psykiatrisamordning meddelar att insatsen boendestöd inte bör medföra några avgifter för den enskilde.
 
• Hänvisning till senast tillgängliga forskning om missförhållande som kan uppstå.

Nu svarar Compassen! Läs Compassens svar på förslaget nedan

Publicerat: 20201113

Välkommen på årsmöte

Publicerat: 20200929


Compassen bjuder in till årsmöte den 9 november med start kl 17:30.

För er som inte kan delta fysiskt så kommer vi sätta upp en digital länk för medverkan på distans. Ange i mailet när du gör din anmälan på vilket sätt du vill delta.


Plats: Sjölunda semesterby

Föreningen bjuder på fika.

Gör din anmälan till info@compassen.se

välj avdelning
Compassen på Facebook
Visste du att
Compassens kontor till en början bestod av en väska med kontorsgrejer som Abelsson bar omkring på..
Dagen i historia
Idag - Fredagen den 22 Januari 2021
Vincent Viktor

1905 - Blodiga söndagen i Sankt Petersburg: Ryska tsarens soldater massakrerar demonstranter utanför Vinterpalatset.