Compassen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med ADHD och deras anhöriga.

GDPR

Här följer information hur Compassen hanterar dina personuppgifter.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningen Compassen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du registrerar dig som medlem eller till en aktivitet. De uppgifter som Compassen behandlar är ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dessa uppgifter för att veta vilka som anmält sig till en aktivitet, skicka information till dig om kommande aktiviteter och vi använder uppgifterna för att kunna faktura dig medlemsavgiften.


Vilka behandlar dina personuppgifter?

Behörig personal inom Compassen samt Compassens leverantörer för administrativa tjänster behandlar dina personuppgifter. Denna behandling avser endast för att Compassen skall kunna leverera nyheter och medlemsfaktura till dig. I de fall en av Compassens leverantör behandlar era uppgifter finns det ett biträdesavtal som garanterar säker hantering av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att personen som skall behandla uppgifterna identifierar sig.


Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem i föreningen Compassen.


Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Compassen. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post till; Föreningen Compassen, Mellbygatan 9, 531 31 Lidköping.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!


välj avdelning
Compassen på Facebook
Powered by ADHD
Powered by ADHD

Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 September 2021
Matteus

1976 - Orlando Letelier, chilensk utrikesminister under Allende, mördas i ett bombattentat i Washington D.C., USA av Pinochet-regimens agenter.
Visste du att
Skottland har högst antal hjärtsjuka personer i världen. 25% äter aldrig grönsaker, 33% äter aldrig färsk frukt.