Compassen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med ADHD och deras anhöriga.

Välkommen till föreningen Compassen


Vanliga diagnoser i Compassen är ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom. Vi vänder oss till barn, ungdomar, vuxna och anhöriga.

Välj avdelning i högra menyn här på webbsidan för att läsa om senaste nytt från Compassens avdelningar!

Om du vill kontakta Compassen klickar du på kontakta oss i menyn.

Välkomna!

Compassen kartlägger situationen för barn i Skaraborg som lever med psykisk ohälsa

Publicerat: 20210527

Compassen Lidköping

Vi söker dig som är vårdnadshavare till ett barn som är drabbat av psykisk ohälsa i åldern 6-19 år och som är bosatt i Skaraborg.

Säg nej till avgift

Publicerat: 20210206

Compassen Lidköping

Den 22 februari skall kommunfullmäktige fatta beslut om avgift skall införas för stöd till personer med funktionsnedsättning som tar emot boendestöd. 


Publicerat: 20210118

Compassen Lidköping

 Välkommen på digitalt informationstillfälle om brukarinflytande!


Söndagen den 7 februari bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPHiG) in till ett informationstillfälle om erfarenheter av inflytandearbete, hur man kan jobba med att stärka inflytandet samt en djupdykning i en av metoderna:

Vad är brukarinflytande och varför är det så viktigt?

Hur kan vi jobba tillsammans för att skapa goda förutsättningar för delaktighet och inflytande inom området psykisk hälsa?

Djupdykning i metoden Brukarstyrda Brukarrevisioner: en metod för att undersöka vad brukare, patienter och medborgare tycker om den vård eller insats som de får. Hur går en sådan undersökning till och hur kan den bidra till bättre vård- och stödverksamheter?

Målgrupp: Föreningsföreträdare och föreningsmedlemmar
Tid: Söndagen den 7 februari, kl. 13.00-15.00
Plats: Digitalt. Länk skickas ut innan informationstillfället.
Anmälan: senast 25 januari till sara@nsphig.se

Tillfället är kostnadsfritt!

Compassens yttrande angående avgifter för boendstöd

Publicerat: 20201215

Compassen Lidköping

Läs Compassens yttrande i sin helhet genom att klicka på länken nedan. 

• Att ge boendestöd utan avgift för den som är funktionsnedsatt strider inte mot likställighetsprincipen.
 
• Beskrivning från en kommun som har kommit fram till att avgiften strider mot 8 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen om att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska medföra kostnadsansvar för personer i missbruk som tar emot boendestöd.
 
• Beskrivning av en kommun som har valt att gå tillbaka till ett avgiftsfritt boendestöd då personer väljer bort boendestöd som en följd av avgiften.
 
• Nationell psykiatrisamordning meddelar att insatsen boendestöd inte bör medföra några avgifter för den enskilde.
 
• Hänvisning till senast tillgängliga forskning om missförhållande som kan uppstå.Skruva upp ljudet på datorn och klicka på play!


välj avdelning
Compassen på Facebook
Powered by ADHD
Powered by ADHD

Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 September 2021
Matteus

1976 - Orlando Letelier, chilensk utrikesminister under Allende, mördas i ett bombattentat i Washington D.C., USA av Pinochet-regimens agenter.
Visste du att
Det på ett Big Mac bröd finns i genomsnitt 178 sesamfrön.